Framtida mässingslegering för vattendistributionssystem

Diarienummer 2013-03356
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid november 2013 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har bidragit starkt till utveckling och prekommersialisering av legeringen AquaNordic®, en innovativ blyfri legering som kombinerar goda korrosionsegenskaper och skärbarhet med betydligt bättre miljöprestanda och lägre prisnivå än konkurrerande alternativ. Legeringen, som klarar av alla dagens hälso- och miljökrav, har testats framgångsrikt hos flera av Nordic Brass Gusum kunder. Projektet kommer också att leda till minst tre vetenskapliga artiklar eller konferensbidrag.

Resultat och förväntade effekter

Den utvecklade legeringen, AquaNordic® är under kommersialisering och är redan nu tillgänglig som en produkt hos Nordic Brass Gusum. Det finns ett stort intresse för legeringen hos produkttillverkare och goda möjligheter för Nordic Brass Gusum att utöka sina marknadsandelar. Intresset omkring projektet har också lett till en kraftsamling av den svenska mässingsbranschen och flera gemensamma ansökningar, som förhoppningsvis kommer att leda till kommande utvecklingsarbeten.

Upplägg och genomförande

Tack vare ett starkt engagemang av Nordic Brass Gusum och ett mycket bra samarbete mellan projektparterna har arbetet löpt snabbare än planerat och den nya legeringen är redan nu tillgänglig som en produkt hos Nordic Brass Gusum. Projektet har kombinerat industriell erfarenhet hos deltagande företagen med forskningsspets i form av korrosionsexpertis, termomekanisk provning och termodynamisk simulering med inspiration från stålbranschen där det sistnämnda utgör ett nytt arbetssätt för mässingsbranschen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.