Framtida gränsöverskridande forskningsledare inom funktionella nanotekniska ytor

Diarienummer 2013-04341
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Elektronik
Bidrag från Vinnova 1 118 430 kronor
Projektets löptid januari 2014 - augusti 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång VINNMER Marie Curie Incoming 2013-09-17

Syfte och mål

Projektets mål var att utveckla kunskap om funktionella nano beläggningar. Detta projekt fokuserade på fotokatalytiska nanokomposit beläggningar. Utmaningen var att framställa beläggningar med hög halt av nanopartiklar och för att upprätthålla funktionaliteten inne i metallmatrisen. Ett viktigt bidrag var studien av förhållandet mellan processparametrar, nanostruktur och egenskaper. Karriärutveckling fokuserar på att förbättra ledarskap och projektledning.

Resultat och förväntade effekter

Projektet blev lyckat och funktionaliserade beläggning med självrengörande och antibakteriella egenskaper producerades och valideras. Den erhållna erfarenheten och kunskapen utnyttjas nu på ett nytt finansierat internationellt projekt om funktionell nanokomposit beläggning. Uppfyllandet av verksamhet som anges i karriären utvecklingsplanen leder till uppnåendet av Docent titel, som tilldelas i slutet av projektet. Som ett resultatblev kandidaten anställd som docent vid Högskolan i Jönköping.

Upplägg och genomförande

Projektet följde de planerade uppgifternas struktur och tidplan, som inkluderade samarbete med internationella partners. Offentliggörande i tidskrift och konferenser var fler än de planerade sådana. Den personliga utvecklingsplanen var framgångsrik, förbättrades och genomfördes var 6:e månad under projektets gång och ledde till en stor förbättring av det slutliga resultatet jämfört med de planerade sådana.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.