Framtagning av forsknings- och innovationsagenda för framtidens världsledande gjutna produkter (FIND)

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid augusti 2012 - mars 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter. Agendan pekar ut sex nyckelfaktorer som ger tillväxt och konkurrenskraft. Uthållighet och samverkan är nyckelorden. Vår vision sträcker sig mot 2030 och säger ´Gjutna produkter i ett hållbart samhälle, för tillväxt och internationell konkurrenskraft i samverkan". Agendan har ett brett stöd och över 200 organisationer varit delaktiga i framtagandet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en strategisk forsknings- och innovationsagenda för gjutna produkter. Agendan kommer att upprättas i tryckt format och spridas via Svenska Gjuteriföreningens, Swerea SWECASTs och Casting Innovation Centres nätverk. Projektet har genererat en samsyn kring vision, strategi och mål. Fokus kring den gjutna produkten har genererat ett brett nätverk och många nya kontakter. Arbetet har genererat ett stärkt samarbete med Jernkontoret och Svenskt aluminium vilket resulterat i en gemensam agenda för metalliska material.

Upplägg och genomförande

över 200 organisationer står bakom agendan. Agendan har tagits fram av Svenska Gjuteriföreningens forskningsråd, Swerea SWECAST, Tekniska högskolan i Jönköping och Casting Innovation Centre, tillsammans med strategiska partners från industri, akademi och institut. Processen har varit öppen för alla intresserade organisationer. Arbetet har delats upp i olika etapper; nuläge, framåtblick och behov. Arbetet har utgått från den tidigare färdplanen "5 steg till en konkurrenskraftig gjuteriindustri 2006-2012".

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.