Framtagande, test och publicering av utbildningsmaterial

Diarienummer 2015-02468
Koordinator Akrodata Göteborg
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - november 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet och syftet med projektet var att skapa utbildningsmaterial för öppna data för målgruppen beslutsfattare, publicera detta och delta i ODIs kurs train-the-trainer. Utbildningsmaterialet skulle även kvalitetssäkras två gånger före publicering och marknadsföras. Samtliga dessa punkter har genomförts, dock kunde marknadsföringsaktiviteten varit tydligare.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet är att det finns utbildningsmaterial på www.akrodata.se. Materialet är fritt att använda och ändra för eget bruk. Materialet som finns är powerpointpresentation, skriven lärarhandledning till presentationen, gruppövningar och filmer som lärarhandledning till gruppövningarna. Förväntade effekter av utbildningsmaterialet är att det kommer att ske fler utbildningar av beslutsfattare vad det gäller öppna data.

Upplägg och genomförande

Upplägget har kunnat genomföras enligt den första intentionen. Dock har ytterligare material skapats och materialet har breddats till att omfatta mer än SKLs ramverk för öppna data. För kommande projekt är det viktigt att ta med mer tid för skapande av utbildningsmaterial. även ekonomiska resurser för grafisk översyn av presentation och visuella resurser för inspelning av filmer (lärararhandledningar). Kursen train-the-trainer var inriktat mot pedagogik, vilket inte var min uppfattning från början.

Externa länkar

Här finns utbildningsmaterialet publicerat.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.