FrågaDinStat - Informationsfrihetsportal som digitaliserar Offentlighetsprincipen

Diarienummer 2015-02481
Koordinator Open Knowledge Sweden
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid maj 2015 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Vi har tillgängliggjort en central kanal för användare och offentlig sektor. Den kan utgöra basen för att skapa, visa och analysera hur socialt, ekonomiskt samt ekologiskt värde frigörs genom allmänna handlingar. Sammantaget visar det på hur en starkare Offentlighetsprincip, främst genom öppna data gagnar samhällsutveckling i Sverige genom en öppen plattform. Projektet har påbörjat en resa för att visa allmänvärdet av öppna processer och data med allmänna handlingar som offentliggörs, samt samhällsvärdet med proaktivt och kontinuerligt tillgängliggörande av öppna data.

Resultat och förväntade effekter

Plattformen har börjat påvisa hur djupt kraftfullt allmänna handlingar är som öppna data. Det finns användare som under testfasen gjort FrågaStaten-plattformen till sin de-facto standardkanal för att begära ut allmänna handlingar och på så spara samhället viktiga resurser vilket bådar gott. Nämnd i promemoria ´Mediepolitiska slutsatser och visioner´ av Medieutredningen (SOU 2016:80) som ett gott exempel på användning av offentlig information i den offentliga sfären. Den föreslagna framtida utformningen av mediestödet gagnar nya aktörer som kan använda sig av FrågaStaten.

Upplägg och genomförande

Med den agila och dynamiska metodik som vi arbetat med har vi lärt oss om den dåliga situation som Offentlighetsprincipen och transparens i Sverige befinner sig i sen flera år tillbaka. Plattformen har möjliggjort demokratisk insyn på en skala som Sverige inte tidigare skådat. Feedbacken kring projektets syfte och funktion har varit övertygande positiv. Feedback tas kontinuerligt in för förbättring. Projektet gagnades mycket de tidsperioder som det hade extra hjälp från volontärer. Därför är en nyckel till projektets vidare framgång att engagera fler för Offentlighetsprincipen.

Externa länkar

Projektplattformen FrågaStaten.se på Engelska Projektplattformen FrågaStaten.se på Svenska

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.