FoU RMP 2015_VolymFlöde_Mikroflöde

Diarienummer 2014-05078
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - Mätteknik
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Behovet att mäta små flöden med låg osäkerhet är ökande, inte minst inom läkemedelsindustrin. Detta projekt syftar till att fördjupa kompetensen inom Riksmätplatsen och utveckla möjligheter att tillhandahålla spårbarhet inom Mikroflödesområdet. Målsättningen är att utveckla en gravimetrisk primär mikroflödesstandard i flödeshastighetsområde mellan 0,1 ml/min till 10 ml/min för ultrarent vatten vid omgivningens tryck och temperatur med U(k=2) 0.5 %.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling och användning av nanoteknologi, ökar behoven att mäta små kvantiteter av vätskeflöden, speciellt i storleksordningen mikroliter/min ned till nanoliter/min. Behoven av denna typ av spårbara mätningar kommer främst från områden som hälsa där det bland annat handlar om mycket höga krav på kontrollerad dosering/injicering av vissa typer av mediciner vid intravenös administration, men även bioteknik, vakuum metrologi samt inom fordonsindustrin. HPLC (high performance liquid chromatography) är ytterligare en tillämpning med behov av kontroll över mycket små flöden.

Upplägg och genomförande

Projektet var ettårigt och hade följande aktiviteter: 1. Konstruktion av en flödesrigg baserad på tre huvudelement för mätning av mikroflöde vid omgivningens tryck och temperatur. 2. Undersökningar av influensfaktorer som termisk påverkan, dödvolym, vattenabsorption, läckage, pulserande flöde, indunstningseffekter, kapillär, flytkraft och slageffekter, föroreningar, luftbubblor och miljöeffekter. 3. Förbättringar av flödesrigg för att nå målet om en expanderad mätosäkerhetsbudget av U(k=2) 0.5 % 4. Resultatet presenteras och publiceras.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.