FoU medtech Sverige 2014

Diarienummer 2014-06174
Koordinator SWEDISH MEDTECH SERVICE AKTIEBOLAG - SJUKVÅRDSLEVERANTÖRERNAS SERVICE AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - februari 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Kartläggningen av medicintekniska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige är viktig för Swedish Medtech och andra organisationer som arbetar med att förbättra förutsättningarna för forskning, utveckling och innovation. Undersökningen är en uppföljning på studier genomförda av Swedish Medtech och VINNOVA 2010/2011 och 2013. Då undersökningen är återkommande ges en möjlighet att följa utvecklingen och trender bland företagen. Projektet genomfördes i samarbete mellan Swedish Medtech och Uppsala Universitet, avdelningen för industriell teknik.

Resultat och förväntade effekter

Kartläggningen beskriver hur företagen upplever förutsättningarna och utmaningarna för att bedriva forskning och utveckling i Sverige. Resultatet ska användas för att främja den medicintekniska industrin i Sverige, bl.a. genom att den ligger till grund för förslag till konkreta satsningar till politiker, myndigheter och andra organisationer som kan skapa förutsättningar för medicintekniska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige. Vidare indikerar resultaten vissa trender hos medicintekniska företag som bedriver forskning och utveckling i Sverige.

Upplägg och genomförande

En elektronisk enkät skickades till samtliga företag i urvalsgruppen. En relativt låg svarsfrekvens uppnåddes, men antalet respondenter, och spridningen av respondenter avseende företagsstorlek, geografisk tillhörighet och produkttyp, kan anses tillräckligt för att kunna göra en kvalitativ analys och att resultaten kan anses representativa för målgruppen. Rapporten kommer att tillgängliggöras och presenteras. Ytterligare en forskningsrapport ska sammanställas av forskare vid avdelningen för industriell teknik, Uppsala Universitet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.