Fotonik - En Möjliggörande Teknologi För Sverige - Fortsättning

Diarienummer 2013-01870
Koordinator EKONOMISKA FÖRENINGEN PHOTONICSWEDEN
Bidrag från Vinnova 200 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med detta arbete har varit att skapa en strategisk innovations- och forskningsagenda för fotonikområdet sombeskriver optik- och fotonikområdet ur ett svenskt perspektiv. Att kunna peka på ett antal områden där kraftsamlingar och satsningar på fotonik kan skapa gränsöverskridande samarbeten och samtidigt utveckla många olika branscher: Biofotonik, automation och IKT. Att vidareutveckla och fördjupa samarbetet med de 5 andra, och enligt EUs definition, viktiga möjliggörande tekniker, och i första hand mikro- och nanoelektronik.

Resultat och förväntade effekter

Projektets huvudresultat är själva fotonikagendan som har skapats av sju arbetsgrupper och ca 100 experter genom fem workshops (en del har skett före projektets start). Denna rapport samlar en beskrivning av nuläget, vision, mål och ett skiss av själva strategin. Fotonik i Sverige är speciellt fragmenterad, därför har denna process och denna rapport så stor betydelse och är startpunkten för vidare interaktioner och utvecklingar. Nästa steg blir att analysera de ekonomiska effekterna och utveckla en strategi för att öka användningen av, och kunskap inom, fotonikteknologier.

Upplägg och genomförande

-En femte workshop har organiserats den 18:e juni inom ramen för detta projekt med temat ´interaktioner med andra agendor´.-Arbetsgrupperna har formulerat klart en beskrivning av respektive område. -Agendan har skrivits av projektledaren med hjälp av och input från många andra, bl.a. arbetsgruppsledarna. -Ett möte har organiserats den 20:e september med webcasting för att förankra agendans första utkast. -Många interaktioner har skett med andra agendorinom agendan ´Smartare elektroniksystem för Sverige´ som har lett till en gemensam ansökan för ett SIO.

Externa länkar

Information on the work groups and the development of the agenda

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.