Forum för Välfärd

Diarienummer 2014-04026
Koordinator Forum för Välfärd
Bidrag från Vinnova 8 000 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Forum för Välfärds ambition är att visa exempel på faktisk genomförbarhet för konkreta förbättringar i hälso- och sjukvården. Forum för Välfärd vill också bidra till en fördjupad dialog mellan relevanta aktörer i sektorn kring de verkliga utmaningarna och lösningsområden.

Resultat och förväntade effekter

Under projekttiden har mycket god måluppfyllelse uppnåtts. Med genomförda piloter inom prevention, integrerad vård och patientnära tekniklösningar har vi visat på konkreta förbättringsområden i svensk hälso- och sjukvård. Parallellt har vi, med piloterna som utgångspunkt, bidragit till en fördjupad dialog genom en årlig stor konferens för de viktigaste beslutsfattarna i hälso- och sjukvården, släppt tre uppskattade rapporter, fyra tongivande debattartiklar och hållit ett flertal seminarier.

Upplägg och genomförande

FFV har genomfört fyra piloter: 1. Riktad prevention, diabetes / hjärt- och kärlsjukdomar Piloten identifierade individer med hög risk för diabetes/hjärt-kärlsjukdomar i Södertälje 2. Vertikalt integrerad vård Fyra vårdcentraler i Södertälje lät komplexa patienter få gemensam bedömning av vårdande allmänläkare och sjukhusläkare 3. APPlicera hälsa Tävlingen APPlicera hälsa syftar till att få fram nya patientnära tekniklösningar för vården 4. Patientnära tekniklösningar, Aleris Bollnäs Piloten testar digitala lösningar för förbättrat mottagande av patienter över 65 år

Externa länkar

http://www.forumforvalfard.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.