Forum för Health Policy

Diarienummer
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Vårdalstiftelsen
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid januari 2011 - december 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Resultat och förväntade effekter

Under 2011 har följande workshops arrangerats: ´Can patients steer health systems?´ 10 maj ´How can primary care produce higher quality and better performance?´ 20 september ´How can public and private providers work together to achieve broad health sector goals´ 18 november

Upplägg och genomförande

Forum för Health Policy är ett projekt och en mötesplats som vill stimulera kunskapsbaserad dialog om hälsopolitik. Med inspiration från flera framgångsrika internationella aktörer i framförallt Storbritannien och USA, skapar vi ett forum där politiker, beslutsfattare, forskare och praktiker kan mötas, inspireras och öppet diskutera. Ambitionen på sikt är att dialogen och den ökade kunskapen ska leda till väl underbyggda politiska beslut inom vård och omsorg, områden som står inför stora förändringar och svåra vägval.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03323

Statistik för sidan