Forum för Health Policy 2013

Diarienummer 2012-04053
Koordinator STIFTELSEN FÖR VÅRD- OCH ALLERGIFORSKNING - Forum för Health Policy
Bidrag från Vinnova 250 000 kronor
Projektets löptid november 2012 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Workshop x 4 Uppföljande möte dagen efter respektive workshop Forskarnätverk 2 möten (vår och höst) Seminarier för ledarskribenter Frukost/lunchseminarier Framtagande av rapporter/policybriefs/kunskapsunderlag Delta i administration kring utseende av en Harkness fellowship Medverkan på mässor/Seminarier, Almedalen etc. Kommunikation/opinionsbildning, hemsida, Nyhetsbrev

Resultat och förväntade effekter

2013 är ett viktigt år i Forums historia. Avsikten när nätverket startades var att se om det gick att initiera en ny diskussion i den Svenska sjukvårdsdebatten, den om kunskapsbaserat beslutsfattande. Arbetet skulle grundas på tre strategier. Först ett gediget arbete med att definiera policyrelevanta frågeställningar. Forum ville arbeta brett med inspel från olika intressen och olika organisationer för att försöka fånga de frågeställningar som de flesta kan känna igen och hålla med om. Av resultaten att döma, dvs antalet deltagande vid workshops, seminarier m.m.m har vi lyckats.

Upplägg och genomförande

Vår strategi handlar om kunskapssammanställning både av svensk och internationell som presenteras i en workshop med utvalda deltagare under formen av kunskapsinhämtning samt ett mycket öppet samtal under Chatham house rules. Ett undantag gjordes den 28 november med tre internationella talare och tre kvalificerade paneler. Den tredje delen av Forums strategi är att publicera Policy Briefs. Denna del är kanske den mest banbrytande delen av verksamheten. Vad det handlar om är att forskare drar konkreta slutsatser av sin forskning och överför till handfasta råd för beslutsfattare.

Externa länkar

www.healthpolicy.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.