Fortsättning av Innovation till 1000: Tusen innovationsråd till svenska chefer

Diarienummer 2014-04447
Koordinator STIFTELSEN IMIT
Bidrag från Vinnova 771 627 kronor
Projektets löptid september 2014 - augusti 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Under våren 2014 lanserades tusentips.se och har sedan dess levererat en artikel om innovationsledning per vardag samt ett flertal djuplodande artiklar. Projektidén för tusentips.se var att etablera en digital plattform som kanal för att sprida forskningsbaserade och vetenskapligt granskade råd om innovationsledning varje vardag. Det aktuella projektet var ett påbyggnadsprojekt som syftade till att utöka sajtens närvaro hos både traditionella och sociala medier, samt att producera innehåll. Slutligen har materialet omformats till en populärvetenskaplig bok.

Resultat och förväntade effekter

I stort har projektet lyckats med sina mål. Vi har skrivit 120 nya innovationsartiklar (totalt 236 artiklar) och fördubblat antalet lästa artiklar per månad. Tusentips.se har blivit en innehållsleverantör till etablerade medier såsom Chef och Personal&Ledarskap, och arbetat upp en intresserad följarskara på sociala medier.

Upplägg och genomförande

Dessa aktiviteter har genomförts i det aktuella projektet: - Innehållsproduktion, 120 artiklar - Marknadsföring mot traditionell media: Tidskrifter såsom Chef, P&L - Marknadsföring social media: Ökad twitternärvaro, skapat Linkedin-grupp för diskussion och utbyte - Sökmotoroptimering - Vidareutveckling mobilapp - Vidareutveckling webbsidan (arkiv-vy, nya kategorier) - Tagit fram affärsmodell - Utvärdering av projektet enkätundersökning och intervjuer med utvalda nyckelpersoner i media och Industri - Omformande av materialet till en populärvetenskaplig bok

Externa länkar

Tusentips.se

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.