FORTSATT FRAMTID - INFORMATIONSÖVERTAG FÖR STRATEGISK FÖRDEL

Diarienummer
Koordinator Recorded Future Aktiebolag - RECORDED FUTURE AKTIEBOLAG, Göteborg
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid juni 2011 - november 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har syftat till att vidareutveckla Recored Futures produkter genom att lägga till stöd för analys av fler språk, att utvidga de analytiska funktionerna, och att fördjupa stödet för analys av geopolitiska skeenden och teknologisk utveckling. Dessa mål har uppnåtts inom ramen för projektet.

Resultat och förväntade effekter

Genom de utvidgningar av bolagets produkter som har skapats inom ramen för projektet har det blivit möjligt att vidga kundbasen både geografiskt och till nya tillämpningsområden. Detta har redan resulterat i nya kunder till bolaget både i Sverige och i USA.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med egen personal, och med inhyrd personal med specialistkompetens inom de nya språk vi har infört stöd för (ryska, spanska, franska, farsi). Projektet har genomförts enligt plan, men till större kostnader än beräknat. För t.ex. farsi har vi på grund av avsaknaden av grundläggande språkresurser har tvingats till mer arbete än ursprungligen beräknat.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.