Förstudie: Utreda möjligheterna att etablera ett testområde för havsbaserad elproduktion

Diarienummer 2013-01932
Koordinator SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB - SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, Borås
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juli 2013 - oktober 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Förstudiens målsättning var att identifiera behovet på marknaden, undersöka de ekonomiska och tekniska aspekterna samt att förstå tillståndsprocessen för att etablera en testbädd. Förstudien ger en övergripande bild över möjligheterna för etablering och hur en testbädd kan stödja den marina energisektorn i Sverige på lång sikt. Detta beslutsunderlag hade som målsättning att innehålla: Omvärldsanalys Lokalisering (GIS analys, metrologisk studie, nätanslutning) Förutsättningar för att få tillstånd Projektplan för etablering av testplats Samverkan med andra aktörer

Resultat och förväntade effekter

De svenska utvecklingsbolagen bekräftar att de behöver närheten till en testbädd för sin fortsatta utveckling mot en kommersiell produkt. Idag tittar företagen på områden utomlands vilket kommer leda till att utarma hemmaplan på innovationer och exportprodukter inom sektorn marin energi. Omvärdsanalysen visar på att vi har möjligheten att skapa ett unikt område inom förnybar energi tillsammans med Islandsberg för test både inom flytande vind, bågkraft och övriga marina applikationer. Nätanslutningen kommer vara den största kostnadsposten och kräver långsiktig investering.

Upplägg och genomförande

Projektet har initierats av Scandinavian Wind och SP och finansierats av Vinnova och Västra Götalandsregionen. Projektet har koordinerats och projektletts av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut med en projektgrupp bestående av Scandinavian Wind, Lightswitch och Sweco och har pågått mellan 1 juli till 31 Oktober 2013. SP, ansvar för att projektleda och koordinera Scandinavian Wind, tekniskt kunnande och projektering Sweco, tillståndsprocess och GIS analyser LightSwitch, omvärldsanalys och kontakt med svenska och internationella marknadsaktörer

Externa länkar

Kräver inloggning (vänligen gör en förfrågan om ni önskar access)

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.