Förstudie till att utveckla ett digitalt och intelligent format för juridiska avtal

Diarienummer 2014-04901
Koordinator JANSSON & NORIN AB
Bidrag från Vinnova 185 500 kronor
Projektets löptid november 2014 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har rett ut de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna för att ta fram ett nytt intelligent avtalsformat och presenterat en lista på lämpliga applikationer för ett sådant format.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har konstaterat att det initialt är viktigare att fokusera på konkreta applikationer där ett intelligent avtalsformat används, snarare än den tekniska strukturen bakom.

Upplägg och genomförande

Förstudien har genomförts i ett antal arbetspaket med avstamp i en kartläggning av tidigare forskning följt av en djupare analys av tre avtalsområden. Fokus har varit att identifiera vad som kan parametriseras och vad detta kan skapa för värde på marknaden. Steg 1: Nulägesanalys och målbeskrivning Steg 2: Djupare analys av tre avtalsområden Steg 3: Marknadsanalys Steg 4: Plan kring fortsatt utveckling

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.