Förstudie: testmiljöer för aktiva säkerhetssystem

Diarienummer
Koordinator LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG - Test Site Sweden
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - april 2012
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftar till att identifiera behov av utrustningar och anläggningar för att: * Utvärdera HMI och Människans respons på aktiva säkerhetsfunktioner - Förare och bil i loopen * Utvärdera funktionalitet, prestanda och säkerhet i våra aktiva säkerhetsfunktioner och sensorsystem * Positionsbestämma fordon i korsningar och på allmän väg * skapa ´ground trouth´ (i steg 2 utvärdera prestanda hos våra sensorsystem)

Resultat och förväntade effekter

Framtagning av konkreta projektförslag för framtagning och implementering av testmiljöer för aktiv säkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektet kommer genomföras genom att organisera ett antal arbetsgrupper från intressenterna för att göra behovsanalys, teknikvärderingar och strategisk planering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2011-03607

Statistik för sidan