Förstudie: Tävling Miljöinnovation

Diarienummer
Koordinator Innovatum AB
Bidrag från Vinnova 54 929 kronor
Projektets löptid oktober 2011 - december 2011
Status Avslutat