Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förstudie och utveckling av förutsättningar för bolag inom Greentech

Diarienummer
Koordinator CHALMERS VENTURES AB
Bidrag från Vinnova 1 000 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - oktober 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att stärka kunskapen inom utveckling av greentech bolag och att utveckla samverkan mellan olika aktörer kring greentech startups på nationell och internationell nivå. Projektet har väsentligt ökat förståelsen för greentech domänens möjligheter och utmaningar i hela innovations kedjan från idé till ett framgångsrikt greentech startup. Projektet har också resulterat i ett utvecklat samarbete mellan inkubator miljöer i fyra olika nordiska länder samt ett förstärkt lokalt samarbete i Västsverige som kommer att utvecklas ytterligare efter projektet.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har nått alla sina definierade övergripande mål enligt följande: 1) En plan för etablering av en årligen återkommande innovationstävling inom greentech. 2) Etablering av ett för-inkubator program inriktat på greentech. 3) Etablering av ett samarbete mellan ett antal Nordiska inkubatorer fokuserat på greentech. 4) Utveckling av ett regionalt företags kluster för samarbete, erfarenhetsutbyte och marknadsföring av start-ups inom greentech sektorn (#greenUps). Samtliga målområden kommer också att vidareutvecklas efter projektavslut.

Upplägg och genomförande

Projektet har varit uppbyggt runt hela innovations kedjan från idé till ett framgångsrikt startup med följande fyra arbetspaket: 1) Förstudie Innovationstävling Årligt greentech hackathon. 2) Utveckling av Startup Camp med greentech fokus 3) Internationell samverkan och spridning av greentech 4) Utveckling av kluster för greentech startups. Huvuddelen av arbetet har utförts av och på Chalmers Ventures men i samverkan med många olika aktörer såsom Lunds Universitet, DTU, NTNU, Alto Universitet, RISE, BRG, Hållbar Utveckling Väst, Göteborg Energi, GU Ventures mfl

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04216

Statistik för sidan