Förstudie gällande konvertering till eldriven sopmaskin

Diarienummer 2013-03807
Koordinator CUBIX DRIVES AB
Bidrag från Vinnova 212 782 kronor
Projektets löptid december 2013 - oktober 2014
Status Avslutat