Förstudie för testbädd i ´Hållbara kompositprodukter

Diarienummer 2013-01888
Koordinator Swerea SICOMP AB - SWEREA SICOMP AB, Linköping
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2013 - januari 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet, dvs att kartlägga pågående nationella initiativ och bedöma den industriella nyttan av en ´Testbädd för hållbara kompositer ´, har uppnåtts inom förstudien. Resultaten av två genomförda workshops uppvisade ett tydligt industriellt intresse samt synergier med flera andra pågående initiativ för testbäddar och center för lättviktsmaterial och biobaserade kompositer. Därmed finns goda möjligheter för att etablera en nationell utvecklingsresurs för hållbara lättviktsprodukter i komposit.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av workshops och diskussioner gav en positiv effekt i och med att framförallt industrin, och till viss utsträckning akademin, insåg den potentiella nyttan av en samordnad nationell ´Testbädd för hållbara kompositer´. Den redan pågående dialogen med flera andra testbäddar och center för lättviktsmaterial och biobaserade kompositer ger därmed goda förutsättningar för en uppbyggnad av en nationell utvecklingsresurs för hållbara lättviktsprodukter i komposit.

Upplägg och genomförande

Kartläggning av resurser och aktörer inom samma eller delvis överlappande områden, inleda dialog med övriga aktörer och framförallt industrin för att lägga grunden för att utveckla testbädden har varit arbetssättet i förstudien. Den respons som workshopparna fått var över förväntan. Den workshop som riktades till akademin var öppen och skapade ett gott samtalsklimat. Till den andra workshopen kom ett 20-tal industrirepresentanter som gav mycket input och visade stort intresse för den tänkta testbädden.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.