Förstudie för LAN-ASAP

Diarienummer
Koordinator OBDUCAT TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG
Bidrag från Vinnova 37 200 kronor
Projektets löptid november 2011 - december 2011
Status Avslutat