Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

Förstudie etablering av Samverkanshubb i norra Sverige

Diarienummer
Koordinator Gomorron Östersund AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2022 - november 2022
Status Avslutat
Utlysning Lärande och mötesplatser

Syfte och mål

Syftet och målet med förstudien var att utreda behov och förutsättningar för etablering av samverkanshubb för offentlig sektor i Norr- och Västerbotten för att stimulera den gröna omställningen. I rapporten beskrivs respektive orts förutsättningar och behov samt ges också rekommendationer på nästa steg.

Resultat och förväntade effekter

Utifrån de intervjuer och workshops som vi genomfört under förstudien har vi i rapporten presenterat ett antal rekommendationer som vi ser kan vara nästa steg i processen. Rapporten som finns bifogad får inte spridas, innehållet är klart, men den är fortfarande under granskning av deltagare samt ska släppas i annat grafiskt manér.

Upplägg och genomförande

Förstudien har helt utgått från en kvalitativ ansats och bygger på intervjuer och samtal både digitalt och fysiskt på plats på de fyra orter som inkluderas i studien: Umeå, Skellefteå, Luleå och Boden. Vi identifierade representanter från kommun, region, myndigheter, näringsliv, fastighetsägare/coworkingaktörer på samtliga orter. Fysiska möten planerades in för dem som hade möjlighet, i andra fall digitala möten. Totalt har närmare 100 personer omfattats av de samtal och workshops som arrangerats.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 9 december 2022

Diarienummer 2022-01776

Statistik för sidan