Förstudie ´nya NIVO´

Diarienummer 2015-04274
Koordinator Västerås Stad
Bidrag från Vinnova 123 235 kronor
Projektets löptid september 2015 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Almi Jönköping har från och med 2015 inte längre möjlighet att ansvara för nätverket NIVO (Nätverket för Innovationer inom Vård och Omsorg). Västerås stad åtog sig genom förstudien ´Nya NIVO´ att utreda om intresse fanns bland innovationsverksamheter inom kommun, landsting och region att bilda det, av dem själva, finansierade innovationsnätverket ´Nya NIVO´. Vinnova har delfinansierat projektet. Förstudien har tagit fram en driftsbudget och en affärsmodell, samt klargjort nätverket ´Nya NIVO´s´ framtida styrformer.

Resultat och förväntade effekter

Intresse och stora möjligheter bedöms finnas för att ha ett fortsatt nära samarbete mellan innovationsverksamheter inom kommun, landsting och region i Sverige, dock blir detta i en annan form än i nätverket ´Nya NIVO´, då finansieringen från huvudmännen är otillräcklig. Syftet med ett innovationsnätverk i Sverige är kartlagt. Uppdaterad förteckning över innovationsverksamheter inom kommun, landsting och region är sammanställd under förstudien. Affärsmodell, styrformer och driftsbudget finns framtagen

Upplägg och genomförande

Förstudien ´Nya NIVO´ har letts av en konsult anlitad av Västerås stad med tjänstgöringsgrad motsvarande 40% under hösten 2015. Förslag på affärsmodell, styrformer och driftsbudget har tagits fram i nära samarbete med innovationsverksamheter inom kommun, landsting och region. Förslaget har vid två tillfällen skickats ut till samtliga kända innovationsverksamheter inom kommun, landsting och region i Sverige. Verksamheterna har återkopplat sina synpunkter till förstudieledaren. Nätverkets syfte har klargjorts. Svarsfrekvensen på det två utskicken har varit relativt låg.

Externa länkar

Nätverkets nuvarande hemsida

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.