Forskarnätverket inom eGovernment

Diarienummer 2013-00744
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande syftet med nätverket är att underlätta kunskapsspridning och kontaktskapande mellan forskare, praktiker och beslutsfattare. Genom nätverket kan medlemmarna: * Hitta nya samarbetsmöjligheter * Samverka över vetenskapliga ämnesgränser * Sprida forskningsresultat och ny kunskap * Gemensamt diskutera och belysa kunskapsområdet * Främja kunskapsutveckling och skapa samordningsvinster Vår bedömning är att nätverket genom sina aktiviteter och webbplats uppfyller sitt syfte och mål.

Resultat och förväntade effekter

Sedan starten har nätverket arrangerat ett par nätverksträffar per år. En återkommande aktivitet förläggs i anslutning till fördjupningsdagen på Offentliga Rummet och ytterligare seminarier anordnas på olika platser i Sverige. Just den geografiska variationen har visat sig vara positiv vid medlemsaktiviteter, då träffar i södra respektive norra delen av landet lockar olika personer att delta.

Upplägg och genomförande

Aktiviteter under 2013: Hur kan samverkan mellan e-förvaltningsforskning och beslutsfattare stärkas?, Fördjupningsdag vid Offentliga Rummet, Jönköping Inbjudna talare från SKL, Regeringskansliet och universitet och högskolor diskuterade temat. Ca 20 deltagare. Vilka framtida behov och utmaningar står eGovernmentforskningen inför? Seminariet genomförs den 26 mars 2014 (uppskjutet arrangemang från 2013)

Externa länkar

Forskarnätverkets webbplats

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.