Förebyggande och behandling av cerebral pares genom genetisk och epigenetisk modulering

Diarienummer 2014-06233
Koordinator Göteborgs Universitet - Institutionen för neurovetenskap och fysiologi
Bidrag från Vinnova 50 000 kronor
Projektets löptid januari 2015 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta planeringsanslag var att hitta ett lämpligt privat företag utanför Sverige för samarbete, där den sökande kommer att tillbringa ungefär 18 månader under en 3-årsperiod för att utveckla ett nytt forskningsområde och främja personlig karriärsutveckling. Efter en omfattande undersökning och resor till Shanghai, har ett företag beläget i industriområdet i Pudong valts ut för vidare samarbete.

Resultat och förväntade effekter

Efter en omfattande undersökning och diskussioner med personalen i företagen valdes BIOTECAN för samarbetet. Vi nådde en överenskommelse om samarbete och ansvarsområde för båda deltagarna. Företaget utsåg även en biträdande forskare för att arbeta med samarbetsprojektet.

Upplägg och genomförande

Bioteknikföretaget BIOTECAN har en stark forsknings- och utvecklingsplattform, och kombinationen av vårt arbete med företagets anläggningar kommer att användas för att utveckla nya produkter för screening av spädbarn med hög risk för hjärnskada. Samarbetsprojektet kommer att genomföras så snart ytterligare ansökan godkänns.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.