Fördjupat samarbete med läkemedelsindustrin för att utveckla nya terapeutiska metoder i behandling av diabetes

Diarienummer 2015-00251
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lund
Bidrag från Vinnova 25 210 kronor
Projektets löptid februari 2015 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Lunds universitets diabetescenter (LUDC) är världsledande i grundforskning kring diabetessjukdomar. Läkemedelsutveckling är en komplicerad och kostsam process där akademi och läkemedelsindustrin mer effektivt behöver samarbeta. En forskare vid LUDC söker vidareutveckla sin egen kunskap inom läkemedelsutveckling och stärka innovationskraften vid LUDC. Utbytet sker som del av pågående samarbete inom diabetesfältet med läkemedelsindustrin. Planeringsbidrag söktes för att besöka dessa företag vilket framgångsrikt genomfördes.

Resultat och förväntade effekter

Utbytet väntas ge stora effekter på flera områden. Ett huvudsyfte med VINNMER-projektet är att stärka sökandes kompetens och nätverk inom läkemedelsindustrin, och att därtill stärka och knyta viktiga kontakter mellan Lunds universitet och de globala läkemedelsföretagen. Aktuellt planeringsbidrag möjliggör att de involverade parterna gemensamt kan formulera förutsättningarna för långsiktigt och framgångsrikt samarbetsutbyte. Besöken genomfördes enligt plan och har bidragit till en fullständig ansökan om VINNMER anslag.

Upplägg och genomförande

Planering av VINNMER-ansökan har skett tillsammans med internationella läkemedelsföretag i Europa och Nordamerika och inkluderat planeringsmöten hos organisationerna. LUDC och LUDC Innovation, medicinska fakultetens ledning, samt LUs rektor har varit aktiva i planeringsstadiet. Slutlig VINNMER-ansökan gjordes tillsammans med två av de potentiella läkemedelsföretagen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.