Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2

Diarienummer 2015-04812
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 3 041 632 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2018
Status Beslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång 2015-00038-en

Syfte och mål

Syftet med projektet är att bidra till ökad trafiksäkerhet m h a nya säkerhetsfunktioner baserade på elektrifiering av drivlinan. Målet med fas 2 av projektet är att kvantifiera säkerhetsfördelen med elektrisk drivning i utvalda trafikscenarier, utveckla regleralgoritmer för fordonsapplikationer och att verifiera dessa algoritmer med hjälp av bilprov på bana. Huvudmålet är ökad manövrerbarhet av fordonet och tillägg av autonoma säkerhetsfunktioner.

Förväntade effekter och resultat

Denna fas avser att leverera: Karta över trafikscenarier med kvantifierad säkerhetspotential baserad på elektrisk framdrivning. Kvantifierad säkerhetspotential som funktion av variation av scenarioparaterar. Kvantifierad potential för förarassistans vid undanväjningmanövrar. Demonstration av en säkerhetsfunktion med en konceptuell regleralgoritm. Projektresultaten kommer att bidra till kompetensförsörjning inom elektrifiering av fordon, fordonsdynamik och aktiv säkerhet, inklusive kopplingen mellan dessa, för forskning och fordonsutveckling.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är uppdelat i fyra tekniska arbetspaket, WP1 - WP4 och ett administrativt arbetspaketet, WP0. De tekniska arbetspaketen är: WP1: Utvalda scenarier med hög potential kommer att analyseras i detalj med hjälp av metodik för optimal reglering för att skapa en karta över trafikscenarier. WP2: Regleralgoritmer kommer att utvecklas som representerar en realistisk fordonsapplikation för de scenarier som beskrivits i WP1. WP3: Byggnation och förberedelse av ett testfordon. WP4: Experimentell verifiering av de algoritmer som utvecklats i WP2.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.