Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Förbättrad stabilitet och manövrerbarhet för fordon med elektrisk drivlina - fas 2

Diarienummer
Koordinator E-AAM DRIVELINE SYSTEMS AB
Bidrag från Vinnova 2 700 464 kronor
Projektets löptid november 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Slutrapport 2015-04812eng.pdf(pdf, 902 kB) (In English)

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med denna studie var att undersöka, utveckla och utvärdera nya säkerhetshöjande funktioner, baserade på fordon med elektrisk framdrivning. Uppgiften i projektet var att utveckla implementerbara algoritmer för olika körfall och sedan verifiera prestandan hos dessa i utvalda trafikscenarier, genom simulering och experiment. Ett flertal säkerhetshöjande funktioner har identifierats. Detaljerade undersökningar av valda körfall visar på betydande säkerhetsvinster med dessa funktioner.

Långsiktiga effekter som förväntas

Ett antal körsituationer har studerats. Exempel på dessa är undanväjning i närvaro av mötande trafik, påkörning bakifrån och korsningsolyckor. Vid alla dessa scenarier har funktioner baserade på elektrisk framdrivning visat positiva effekter. Genom att reglera fordonets hastighet kan olyckor helt undvikas. Förutom att påvisa säkerhetspotential hos de utvecklade funktionerna levererar projektet också tekniska mjukvarulösningar. En förväntad framtida effekt är att bilproducenter kommer att addera säkerhetshöjande funktioner till sina elektrifierade fordon.

Upplägg och genomförande

I detta projekt har uppdraget varit att utveckla regleralgoritmer och mjukvara för implementering i bil och att visa förbättringspotentialen både teoretiskt med hjälp av simulering och med fordonsprov. För den teoretiska analysen har validerade fordonsmodeller från Volvo Cars använts. Prov i bil av den utvecklade mjukvaran har genomförts vid ett antal tillfällen. Alla prov har genomförts på avlysta banor, bl.a. Asta Zero. Med hjälp av simulering och bilprov har de utvecklade funktionernas säkerhetsförbättringspotential kunnat verifieras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-04812

Statistik för sidan