Förbättrad kapacitet för okylda IR detektorer med byggteknik baserat på storskaliga metamaterial METASENSING

Diarienummer 2014-01598
Koordinator WindVector AB
Bidrag från Vinnova 61 750 kronor
Projektets löptid mars 2014 - april 2014
Status Avslutat