Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

För en regional samverkan mellan dataspelsbranschen och akademin

Diarienummer
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Institutionen för datavetenskap, Umeå universitet, har genom projektet stärkt kontakten med den regionala spelindustrin, inkubatorer och andra institutioner på universitetet. Genom dessa kontakter kan institutionen bättre hjälpa studenter som vill arbeta inom spelindustrin och ge bättre handledning för examensarbeten inom spelutveckling. En framtida datavetenskaplig utbildningsinriktning mot spelutveckling är under utredning.

Resultat och förväntade effekter

Projektledaren har genom projektet breddat sina kompetens inom både spelutveckling och programvaruutveckling. Detta har i sin tur gett projektledaren bättre förutsättningar att utveckla den nuvarande datorgrafikkursen och planera för nya kurser. De nya kompetenserna har även kommit till nytta då nya examensarbeten inom spelindustrin har planerats. Än har inga forskningsprojekt initierats. Resultaten från projektet förväntas inte få full effekt förrän om 3-5 år.

Upplägg och genomförande

Projektets planerade upplägg att arbeta på två dataspelsföretag med olika förutsättningar har varit lyckat. Projektledaren har genom detta upplägg fått en inblick hur det kan fungera både hos en mindre oberoende spelutvecklare och en studio som är del av ett större bolag. De kortare besöken hos andra företag har varit ett bra komplement och resulterat i flera nya kontakter. Intervjuerna och enkätstudien som gjordes under projekttiden har gett ett bra underlag för en framtida planering av utbildningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 april 2018

Diarienummer 2018-00771

Statistik för sidan