För en regional samverkan mellan dataspelsbranschen och akademin

Diarienummer 2018-00771
Koordinator Umeå universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 135 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - december 2018
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation

Syfte och mål

Projektet har till syfte att utveckla samverkan mellan Umeå universitet och dataspelsföretag i och omkring Umeå, i första steget företaget Zordix och spelstudion Paradox Arctic. Målet är att bättre anpassa universitetets utbildningar efter spelindustrins behov med positiva effekter i båda riktningarna. Vidare syftar projektet till att skapa en långsiktig samverkan med spelindustrin. Därigenom strävar vi efter att bygga en gemensam innovationskultur som även inbegriper forskningssamarbeten.

Förväntade effekter och resultat

Genom projektet och rörligheten till industrin kan institutionen börja bygga upp den kompetens som behövs för att ge kurser och driva utbildning med inriktning mot spelutveckling. Vidare kommer projektet möjliggöra för institutionen och projektledaren att starta upp en forskningssamverkan med den regionala spelindustrin samt öka rörligheten mellan industrin och akademin. Ett bra samarbete förväntas ge positiva effekter för alla parter, med en attraktiv utbildning och bättre förberedda studenter för arbetsmarknaden.

Planerat upplägg och genomförande

Projektledaren kommer att arbeta som utvecklare på Zordix och Paradox Arctic under perioderna maj-juni och augusti-oktober, 2018. Han kommer att följa processen med spelutveckling och vara aktiv i det dagliga arbetet på företagen. Arbetet på företagen kommer att dokumenteras för att användas i utveckling av gamla och nya kurser, samt för att hitta möjliga student- eller forskningsprojekt. Utöver detta kommer under projekttiden kortare besök göras hos andra dataspelsföretag i regionen och relevanta konferenser.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.