Följeforskning Utvecklingsanalys

Diarienummer 2014-01600
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 275 000 kronor
Projektets löptid mars 2014 - december 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Det övergripande målet är att arbeta fram en utvecklingsanalys i syfte att stöda marknadsetablerade företag i sitt tillväxtarbete. Projektet ska utveckla arbetsformer som dokumenteras, verifieras och kan till att bli en bestående del av ett effektivt offentligt stödsystem. Projektet kommer också att konkret arbeta med och bidra till deltagande företags utvecklings- och tillväxtarbete genom att tillämpa och testa utvecklingsanalysen i marknadsetablerade företag. Målet är följeforskningen är att utvärdera effekter av projektet.

Förväntade effekter och resultat

Projektets mål är att - Identifiera och informera 400 företag om utvecklingsanalysen. - Genomföra minst 80 utvecklingsanalyser i marknadsetablerade företag. Detta mål innebär att projektet behöver göra ett överintag av företag för att kunna nå målet. Ett erfarenhetsbaserat överintag ligger på ca 40%. Följeforskningen ska undersöka om målen nås eller har förutsättningar att nås.

Planerat upplägg och genomförande

Intervjuer, enkäter, bokslutsdata och tillväxtbarometerdata samlas in och analyseras.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.