Fogning av termoplastkomposit mot metall med ljusbågsvetsning med hög strömtäthet (DENSARC)

Diarienummer 2012-02488
Koordinator Swerea KIMAB AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2012 - september 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång FFI Hållbar produktionsteknik - hypotesprövning 2012

Syfte och mål

Själva principen för det nya sättet att foga termoplastkomposit mot metall med TIG som värmekälla fungerar. Fogens styrka beror dock på hur strukturen av kompositens kolfiberförstärkningen är gjord och även ytbeläggningen på metallen. Eftersom fogarnas hållfasthet är begränsad är metoden hittills bäst lämpad för icke lastbärande fogar eller för tillfällig fixturering.

Resultat och förväntade effekter

Inom FFIs delprogram hållbar produktionsteknik har ny lättare material identifierats som ett viktigt område. Detta projekt har syftat till att utvärdera möjligheten att använda en konventionell svetsutrustning i ett nytt sätt att foga termoplastkomposit till metall. Huvudslutsatsen är att detta är möjligt men med begränsningar i hållfasthet och val av material.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i samarbete mellan Swerea KIMAB, Volvo CC och Volvo LV. Swerea KIMAB har varit projektledare, utfört fogning, mekaniska tester och utvärdering av fogar. Budgeten var 500 kkr. Volvo CC och Volvo LV har specificerat krav, medverkat i utvärdering och diskuterat resultaten och bedömt den praktiska användbarheten av fogningstekniken. Volvo CC och Volvo LV har haft en budget på 100 kkr.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.