Flexibel utvecklingsmiljö för integrerade nedströmsprocesser

Diarienummer 2017-02341
Koordinator Lunds universitet - Institutione för Kemiteknik
Bidrag från Vinnova 5 000 000 kronor
Projektets löptid september 2017 - augusti 2020
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång SIP PiiA - Research, development and innovation projects spring 2017

Syfte och mål

Huvudmålet med detta projekt är att öka förmågan till flexibel konfigurering och avancerad styrning av integrerade komplexa nedströmsprocesser vid produktion av biologiska läkemedel. Detta sker genom att utveckla en öppen arkitektur där den världsledande utrustningsleverantören GE Healthcare tar fram ett applikations-gränssnitt till sitt styrsystem UNICORN, användaren Novo Nordisk, ett internationellt läkemedelsföretag, specificerar ett antal viktiga industriella applikationer och Lunds universitet kommer att utveckla nya metoder och verktyg.

Förväntade effekter och resultat

Huvudmålet är en demonstration av en öppen och anpassningsbar utvecklingsmiljö för flexibel konfigurering och avancerad styrning av integrerade komplexa nedströmsprocesser vid produktion av biologiska läkemedel. Detta sker genom att utveckla en öppen arkitektur där GE Healthcare tar fram ett applikationsinterface, API, till sitt styrsystem UNICORN och att användaren Novo Nordisk specificerar ett antal industriellt viktiga applikationer som Lunds universitet i sin tur kommer att utveckla för styrning och simulering av integrerade nedströmsprocesser.

Planerat upplägg och genomförande

Grundtanken är att skapa flexibilitet genom att utveckla ett applikationsgränssnitt och ta fram tre testimplementeringar av industriellt relevanta applikationer, dvs tre förslag på ”appar”. Funktionaliteten i ”apparna” kan utvecklas oberoende av API för att senare i projektet integreras. WP0, Applikationsinterface till UNICORN WP1, Styrsystem för integrerade kolonnsekvenser WP2, Avancerad styrning av separationssteg WP3, Integrerad systemsimulator

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.