Fler livsmedelsföretag i offentligt finansierade projekt

Diarienummer 2015-06412
Koordinator SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT AB - SP Food and Bioscience, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - april 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med att stimulera livsmedelsföretag att söka offentlig finansiering för sina innovations- och utvecklingsbehov är väl uppfyllda. 19 av de 34 deltagande företagen (56 %) har lämnat in ansökan till Vinnova, EIP-Agri, Länsstyrelsen, m.fl. Ytterligare 1 ansökan pågår. Konkret intresse att lämna in ansökningar fanns hos 30 (90 %) av de deltagande företagen. De ännu inte inlämnade ansökningarna att följas upp. Projektet bidrog även med lotsning till experter från olika organisationer.

Resultat och förväntade effekter

Under de tre seminarierna deltog 34 företag och av dessa har 30 projekt som de vill söka finansiering till. Hittills har projektet lett till 19 inlämnade ansökningar om totalt 14,9 miljoner (projektstorlek 10 tkr 6,9 miljoner) och ytterligare 1 ansökan är under framtagning. Av de inlämnade ansökningarna har 4,2 miljoner beviljats, med en succes rate på 90 %. Effekterna av detta arbete tros ge ringar på vattnet framöver. Flera av företagen lämnade in sin första stora ansökan. Om man gjort det en gång, är tröskeln för att lämna in nästkommande ansökan lägre.

Upplägg och genomförande

Kombinationen av att samla finansiärer, potentiella anslagssökande företag och personer med egen expertis och/eller ingångar till expertis nödvändig för utvecklingsprojekt har varit effektivt och möjliggjort för fler ansökningar. Kontakt med företagen har tagits före, under och efter seminarierna. Varje enskilt företag har kunnat följas upp m.a.p. behov av utveckling och kompetensmatchning. Finansiärernas medverkan under seminarierna möjliggjorde dialog och information för att lämna in en ansökan och projektledarnas närvaro stöd runt utformning av ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.