FinCup Live

Diarienummer 2018-01878
Koordinator FinCup AB
Bidrag från Vinnova 652 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Beslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - våren 2018

Syfte och mål

Projektmålet är att med hjälp av maskininlärning och hög sannolikhet förutspå för en av tre användargrupper relevant information dels i tid och dels utan denne behöver söka eller lusläsa sig fram till den informationen. För att uppnå detta projektmål kommer vi behöva utveckla vår AI-modell med hjälp av insamlat träningsdata från en första användargrupp.

Förväntade effekter och resultat

Tidigare resultat från AI-modellen och då med uppträning av data från andra domän har påvisat en mycket hög precision. Hög precision i sammanhanget är den höga sannolikhet på information som AI-modellen producerat och vad användaren eftersträvat. Med ett sådant högt uppnått mål kan vi i en snabb takt utveckla och bygga fram en första prototyp av hela tjänsten.

Planerat upplägg och genomförande

Vi kommer enligt plan för AP1 att utveckla en sk "Reader" vars mål blir ett begränsat antal användare kommer effektivt kunna insamla relevant data. Parallellt eftersträvar vi att kunna ta fram en prototyp AP2 som kan demonstrerar hur FinCUp som tjänsten kommer att se ut hos kund.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.