Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FinCup Live

Diarienummer
Koordinator FinCup AB
Bidrag från Vinnova 652 500 kronor
Projektets löptid maj 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2018

Syfte och mål

Projektets syfte har varit att med olika AI-tekniker utforska möjligheten till att extrahera individuellt anpassat signalinnehåll från diverse informationsbrus för en tjänst med globala användare.

Resultat och förväntade effekter

Testresultaten har varit lyckosamma särskilt med avseende på team -och teknikval. Vi kan därför fortsätta arbetet med att bygga en fungerande första version av verktyget i form av digital tjänst var AI modeller kommer tränas upp mha bestämda användargrupper.

Upplägg och genomförande

Efter olika tekniktester har vi lyckats välja samt bygga underliggande tekniska strukturen av tjänsten. Bedömning av olika tekniker och dess uttfall har gjorts i samråd med projektets teknika rådgivare. Mot denna bakgrund har vi även byggts tjänsten första version som nu genomgår teknisk träning som i själva verket avser att förbättra tjänstens prediktion av individanpassad relevant information.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 maj 2018

Diarienummer 2018-01878

Statistik för sidan