Finansiering 2010

Diarienummer
Koordinator Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid januari 2010 - december 2010
Status Avslutat

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2010-02566

Statistik för sidan