Finansiell och real ekonomi

Diarienummer 2013-04580
Koordinator Uppsala universitet - Företagsekonomiska institutionen
Bidrag från Vinnova 198 250 kronor
Projektets löptid november 2013 - september 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet har till en stor del behandlat tekniska möjligheter att skapa en databas som visar aktieägandet i svenska publika företag.

Resultat och förväntade effekter

Efter kontakter med främst svenska forskare i finansiell ekonomi har vi fått den uppfattningen att den tilltänkta databasen kommer att fylla ett viktigt hål när det gäller svenska empiriska studier. Med andra ord, vi är övertygade om att databasen kommer att utnyttjas för svensk forskning.

Upplägg och genomförande

Under projekttiden har uppbyggnad av databasen behandlats i seminarier. Medverkande forskare har också genomfört litteraturstudier. IT-personal har analyserat säkerhetsaspekter (IT-säkerhet).

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.