Financial Literacy and Self-Assessment

Diarienummer 2014-04373
Koordinator Swedish House of Finance
Bidrag från Vinnova 660 000 kronor
Projektets löptid juli 2014 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet syftar till att undersöka sambandet mellan faktisk och finansiell kunskap och hur övertro på kunskap är kopplat till faktiska investeringsbeslut. I det delprojekt som redan avslutats genomfördes en enkät via det professionella nätverket LinkedIn riktad mot amerikanska medborgare. I ett nu pågående projekt skickades under 2016 en enkät via SCB ut till 12,000 svenskar i åldrarna 18-65 år. Dessa enkätsvar har kopplats till data som vi erhållit från Pensionsmyndigheten som möjliggör en koppling mellan kunskap, attityder och verkliga val på finansmarknaden.

Resultat och förväntade effekter

Våra svenska resultat bygger vidare på våran tes om betydelsen av metakognition: att veta vad man inte vet. Vi visar att individer med låg metakognition är mer benägna att vara aktiva, men samtidigt till att begå misstag på finansiella marknader.

Upplägg och genomförande

Våra resultat kan ge viktiga insikter för beslutsfattare som vill tillhandahålla information och skapa system som skyddar individer med lägre kunskaper att göra bättre finansiella val.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.