FIM (Forum for Innovation Management)

Diarienummer
Koordinator Karl-Adam Bonniers Stiftelse
Bidrag från Vinnova 525 000 kronor
Projektets löptid april 2011 - mars 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Med ett bred, högkvalitativt och populärt seminarieprogram förstärkte FIM sin roll som oberoende plattform och katalysator för nya idéer och tankegångar rörande teman om förnyelser med utgångspunkt från innovations -, entreprenörs - och samhällsfrågor. Diskussioner fördes med representanter från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning.

Resultat och förväntade effekter

Med ett bred, högkvalitativt och populärt seminarieprogram förstärkte FIM sin roll som oberoende plattform och katalysator för nya idéer och tankegångar rörande teman om förnyelser med utgångspunkt från innovations -, entreprenörs - och samhällsfrågor. Diskussioner fördes med representanter från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning.

Upplägg och genomförande

Med ett bred, högkvalitativt och populärt seminarieprogram förstärkte FIM sin roll som oberoende plattform och katalysator för nya idéer och tankegångar rörande teman om förnyelser med utgångspunkt från innovations -, entreprenörs - och samhällsfrågor. Diskussioner fördes med representanter från akademi, näringsliv och offentlig förvaltning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.