Figuracy - streckkodslös delning av kläder som passar

Diarienummer 2014-00326
Koordinator Shapecompanion AB - Södragårdsv 10
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - december 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet förväntas resultera i en specifikation för att nytt system, samt i ökad kunskap om affärsmässigheten och kundnyttan för streckkodslös ´crowd sourcing´. Specifikt så avsåg vi att utveckla: Underlag för utvecklingsarbete, Stöd till forskning kring kompletterande tjänster, Patentansökan och Finansiering av fortsatt kommersialisering. Alla mål utom det sista är uppfyllda. Projektet har också gjort det möjligt att komma närmare det sista målet.

Resultat och förväntade effekter

Utveckling av streckkodsfria Figuracy (Apple´s app-store sedan Oktober 2013) som ger: Möjlighet att addera plagg ur den existerande garderoben, Möjlighet att addera plagg i trygg hemmiljö ochMöjlighet att lägga till plagg från webshoppar. Vi har under perioden genomfört ett antal aktiviteter för att affärsmässigt validera principen om streckkodslös input till Figuracy. Vi har genomfört en vetenskaplig utvärdering av detta koncept, vilket ska jämföras med en studie av streckkodslösningen. Dessa ska rapporteras till en vetenskaplig konferens under 2015.

Upplägg och genomförande

1 Konsumentvalidering genom intervjustudie med 10 användare för att pröva det nya konceptet. Denna studie genomfördes i december 2014 men är ännu inte publicerad. 2 Affärsmässig validering: Diskussion och analys om potential med experter inom industrin, har genomförts som en serie av intervjuer med affärsexperter, vilken dels rapporteras i en uppdaterad affärsplan och dels kommer att rapporteras i den vetenskapliga publikationen. 3 Konceptualisering och utveckling av ett som är tillgängligt för Iphone sedan oktober, och i mindre version för Android och för ´responsive´ webb.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.