Fiberoptisk pH-givare

Diarienummer 2010-02824
Koordinator Mittuniversitetet - Institutionen för informationsteknologi och medier, Sundsvall
Bidrag från Vinnova 400 000 kronor
Projektets löptid december 2010 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

Syfte: att verifiera material och systemkoncept för fiberoptisk pH-mätning De tekniska och design mässiga randvillkor som gäller för tillämpningen har analyserats, reviderats och preciserats. Två materialkoncept har studerats. Mål: att fastställa material och produktionsmetod för en fiberoptisk pH-givare Material och tillverkningsmetoder har utvärderats gentemot applikationsspecifikationen. Materialkoncepten som utvärderats verkar ha en potential att fungera i tillämpningen men för att uppnå detta behövs mer arbete och optimering av processerna.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har ökat vår förståelse för de materialtekniska utmaningar som en tillförlitlig pH sensorfunktion kräver. Gapet mellan koncept och verifierad tillförlitlig funktion är naturligtvis för stort för att bryggas över inom ett så litet projekt. Resultaten har gett oss en klarare bild var utvecklingsresurserna bör läggas och vilka fundamentala frågeställningar som borde bearbetas för att nå en produktlösning. Projektet har gett vägledning kring val av material men också en förståelse kring vilka aspekter i materialen som måste förbättras.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts med regelbundna uppföljningar via telefonmöten och i stort följt specificerad plan. Under projekttiden fick vi möjlighet att inkludera forskningskompetens från Uppsala Universitetet vilket effektiviserade ansatsen mot en polymerbaserad sensorlösning. Under projektets gång har åtskilliga process- och materialrelaterade problem uppkommit. Vissa av dem har varit förväntade medans andra har överraskat och fördröjt systemverifieringen i projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.