Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptik låg-koherent interferometer för axelövervakning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - april 2022
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

En fjärrstyrd, kontaktfri obalansdetektor på mikrometernivå baserad på fiberoptisk sensor och lågkoherent interferometer utvecklades, karakteriserades och testades i SKFs anläggningar. Systemet var bärbart, robust och kunde enkelt installeras på en roterande axel. Olika obalansnivåer mättes och jämfördes med en referens i SKFs anläggningar, och de resultat som det bärbara systemet erhöll överensstämde med de tillämpade obalansvärdena.

Resultat och förväntade effekter

Utvecklade prototypen uppnådde den mognadsnivå som projektet föreslog och validerades både i RISE laboratorier och på fältet vid SKFs anläggningar. Även om de för närvarande använda eddy probes överträffar denna lösning, är denna lösning fördelaktig för hårda miljöer på grund av dess okänslighet för EMI och förmåga att placera sonden mer än hundratals meter från interrogatorn. Sådana möjligheter är avsedda att utforskas i framtida fallstudier som involverar den utvecklade prototypen, vilket skapar nya affärsmöjligheter för partners.

Upplägg och genomförande

Detta projekt var uppdelat i tre olika arbetslinjer: mjukvaruimplementering, hårdvaruprototyp/optisk sondutveckling och produktanalys. Utveckling av mjukvara och hårdvara gjordes av RISE och produktgranskning gjordes av Optronic efter dialog med partners. Proximion bidrog med tekniska diskussioner och fiberoptiska mätningar. Den utvecklade prototypen validerades på en roterande maskin vid SKFs anläggning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 juni 2022

Diarienummer 2019-02522

Statistik för sidan