Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fiberoptik låg-koherent interferometer för axelövervakning

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE Research Institutes of Sweden AB, Kista
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid augusti 2019 - april 2022
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång Digitalisering av industriella värdekedjor, våren 2019

Syfte och mål

I slutet av projektet förväntas den utvecklade närhetssensorn för optisk fiber utvärderas framgångsrikt på fältet vid en SKF-slutanvändarkostnadsanläggning och också att den ska beaktas på en mognadsnivå som är tillräckligt hög för småskalig produktion av Optronic. Systemets aktuell TRL är 4 och syftet är att uppnå minst en TRL 6 i slutet av projektet.

Förväntade effekter och resultat

Om resultaten är bra, SKF kommer att bli produktägare och huvudkontakt för sina kunder. Optronic kommer att bli produktutvecklare och säljare. Det förväntas kommersialisera ett par hundratals enheter under de första två åren efter projektets slut och en långsiktig plan projicerar produktion och kommersialisering av upp till 10000 enheter efter 10 år. Denna övervakningslösning ökar produktions effektiviteten, användning av råvaror och mindre energiförbrukning. Produktionen av denna sensor skulle kommer att öppna ett nytt affärsområde med flera jobbmöjligheter.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att delas upp i 7 WP. Första kommer hårdvara och mjukvaruspecifikationer att definieras, också konstruktion av optisk fiberkabel. Sedan kommer den första prototypen att monteras och testas på fältet. Fältförsökens återkopplingen kommer att användas för att förbättra prototypen och andra fältförsök kommer att göras tills prototypen utförs på fält inom slutanvändarnas krav. Därefter kommer att göras kommersialiserings- och produktionsplan med produktionskostnader, potentiella kunder och förväntningar på producerade och sålda enheter.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 januari 2022

Diarienummer 2019-02522

Statistik för sidan