FiAM3D - Fiberarmerade 3D-utskrifter av pulveriserad polymer för lättviktskonstruktioner.

Diarienummer
Koordinator WEMATTER AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - maj 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Wematter, Swerea IVF och Intuitive Aerial har genom en förstudie lyckats ta fram en demonstrator som utmanar dagens tillverkningsmetoder med aluminium och ersatt med en fiberarmerad polymer som har samma hållfasthet men med en betydande lägre vikt. Tiden till marknaden är dessutom mycket kort genom att LDM - Local Direct Manufacturing introduceras, dvs. tillverkning sker geografiskt nära kunden och konstruktörens konstruktionsunderlag är direkt tillverkningsunderlag utan mellanled med AM-teknik (Additive Manufacturing).

Resultat och förväntade effekter

-47% reducerad vikt -50% ledtid från konstruktör till färdig artikel -43% lägre kostnad för prototyp och småserie-tillverkning Arbetsmiljövision uppnådd, maskin ska kunna tillverka i kontorsmiljö

Upplägg och genomförande

Mycket bra projektgruppsammansättning som är geografiskt samlokaliserad till Linköping där lättviktskonstruktioner kan ha en betydande marknad framöver. Resultatet visar sig också att även små aktörer kan bedriva forskning/utveckling på en hög nivå.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-04354

Statistik för sidan