Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Vi vill göra vår webbplats bättre för dig. Vi skulle därför uppskatta om du tog 1-2 minuter att svara på några frågor. Tyck till om Vinnovas webbplats

“FEST” (Flygplatsen som Energioptimerat Smart Transportnav)

Diarienummer
Koordinator Swedavia AB - Swedavia AB Stockholm Arlanda Airport
Bidrag från Vinnova 948 380 kronor
Projektets löptid maj 2022 - april 2023
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet InfraSweden
Ansökningsomgång InfraSweden2030: Lösningar för snabbare omställning till hållbar transportinfrastruktur

Syfte och mål

Projektets målsättning är att utveckla och testa en användarvänlig lösning som realiserar storskalig laddning av elfordon på ett resurseffektivt sätt med minimal belastning på elnätet på Stockholm Arlanda Airport. Detta genom att optimera och schemalägga laddning av fordon som under en längre tid är kopplat till en laddpunkt. Genom interaktion med fordonsägaren som kan definiera avresetid och önskad laddnivå kan fordonets laddning planeras utifrån flertalet parametrar.

Förväntade effekter och resultat

Systemet bidrar till att elbehovet kan styras mellan olika delar av flygplatsen för att kunna realisera en elektrifiering av fler verksamheter och fordon. Samtidigt ger det möjlighet att avlasta elnätet vilket möjliggör nya intäktsströmmar från flexibilitet och balansmarknader. Dessutom bidrar lösningen till att installera fler laddplatser till en lägre kostnad. Lösningen kommer att vara leverantörsoberoende i fråga om laddinfrastruktur och framtidssäkert gällande standarder.

Planerat upplägg och genomförande

AP1: Syftar till att samordna aktörer samt samla in krav och informera intressenter om projektet. Leveranser är rapport med aktörernas krav och förväntningar. AP2: Utveckling och installation av system i verklig miljö samt test. Leverans pilotinstallation. AP3: Utvärdering av pilotinstallation samt rapport om storskalig installation. Leveransen är affärsmodell samt utvärdering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 18 maj 2022

Diarienummer 2022-00190

Statistik för sidan