Feature-orienterad automationsprogrammering

Diarienummer 2016-03414
Koordinator Lunds universitet - Institutionen för datavetenskap
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid oktober 2016 - april 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategic innovation programme for process industrial IT and automation – PiiA
Ansökningsomgång Strategiska innovationsprogrammet PiiA - sommaren 2016

Syfte och mål

Syftet är att minska kostnaderna för utveckling av automationssystem, och öka kvaliteten på programvaran. Målet med förstudien har varit att utvärdera den nya tekniken feature-orienterad automationsprogrammering för detta syfte, samt att planera och utforma ett samarbetsprojekt för att förverkliga och vidareutveckla tekniken. Dessa mål har uppnåtts och en ansökan om ett samarbetsprojekt mellan LTH/Datavetenskap, ABB, Modelon AB, och LTH/Reglerteknik har skickats in till PiiA.

Resultat och förväntade effekter

Förstudien har levererat följande resultat: - En rapport som analyserar fördelarna med feature-orienterad automationsprogrammering på benchmark-exempel. - En video som illustrerar feature-orienterad automationsprogrammering. - En ansökan om samarbetsprojekt som skickats in till PiiA.

Upplägg och genomförande

Förstudien har skett i tätt samarbete mellan LTH/Datavetenskap och ABB. Under perioden har vi haft sammanlagt nio halvdagsmöten för planering och tekniska diskussioner. Dessutom har vi fördjupat våra diskussioner med framtida samarbetspartners: LTH/Reglerteknik och Modelon AB, som medverkat på de flesta av dessa möten. Därutöver har vi presenterat tekniken för feature-orienterad programmering vid ett flertal tillfällen, i Amsterdam, Västerås, Linköping och Lund.

Externa länkar

På webbsidan finns länkar till rapporter och andra resultat från projektet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.