Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Fasaden i staden Snabb, Snygg, Smart

Diarienummer
Koordinator RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB - RISE Skellefteå
Bidrag från Vinnova 30 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - juni 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med förstudien är att i förlängningen öka marknaden för träfasader och därför utveckla ett koncept för tilltalande funktionella fasadsystem för stadsmiljö som kännetecknas av ett ökat arkitektoniskt utrymme, långa underhållsintervall och konkurrenskraftig kostnadsbild samt tydlig miljöprofil. Genom att kombinera träets positiva styrkor med nya metoder för tillverkning, ytbehandling och montage samt sensorisk övervakning ska förutsättningar skapas för ett ökat användande av träfasader på högre hus i stadsmiljö.

Resultat och förväntade effekter

Ett färdigt projektförslag på ett delprojekt har tagits fram och har fått finansiering. Inom tre år förväntas ett fasadsystem i trä anpassat för stadsmiljöns krav på estetik, livslängd och underhållskrav ha utvecklats.

Upplägg och genomförande

Vi har genom regelbundna Skype- och telefonmöten arbetat fram en ansökan med åtta arbetspaket. Den 9 februari hade vi ett fysiskt möte på Lindbäcks i Piteå. Aktörerna inom projektet kommer att ta fram ett koncept för fasadsystem utifrån marknadsförutsättningar och beställarkrav. Tillverkning och framtagning av råvara, ytbehandling, gestaltning och montage kommer att utvecklas från dessa förutsättningar genom hela värdekedjan från träsortering till färdig fasad genom aktörernas samarbete och workshops.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2016-05078

Statistik för sidan