Färre olyckor med smarta 3D-kameror på gaffeltruckar

Diarienummer 2016-01552
Koordinator Autoliv (f.d FOTONIC I NORDEN AB)
Bidrag från Vinnova 2 245 000 kronor
Projektets löptid maj 2016 - oktober 2017
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 2 - Innovationsprojekt i företag våren 2016 Y

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla en ny 3D-kamera som skall kunna användas för att minska skador på de varor som transporteras av gaffeltruckar samt undvika att personer skadas i arbetsplatsolyckor med gaffeltruckar. Projektet har lett till lansering av en helt ny generation 3D kameror med högre upplösning och som dessutom är mindre känslig för störande omgivningsljus.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har bidragit till att Fotonic kunnat växa med antal anställda till nästan det dubbla samt utveckla IP och kunskap inom teknikområdet. Detta har till slut lett till att företaget köpts upp för att kunna satsa ännu mer på LIDAR för säkerhet.

Upplägg och genomförande

Projektet har genomförts i olika faser där initialt så analyserades teknisk prestanda och tekniska utmaningar. Dessa resultat har sedan legat till grund för den fortsatta tekniska utvecklingen vilken har varit mer fokuserat på hårdvaruutveckling än ursprungligen planerat. Kontinuerliga kontakter med kunder samt forskningspartners har också varit av stor vikt.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.