Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

FALCON: Lättviktslösningar i fiberkomposit för framtidens infrastruktur

Diarienummer
Koordinator Swerea SICOMP AB - Swerea SICOMP AB, Piteå
Bidrag från Vinnova 3 571 600 kronor
Projektets löptid december 2015 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för SIP LIGHTer

Syfte och mål

Det huvudsakliga målet med projektet har varit att skapa nya möjligheter för svensk industri inom marknaden för lätta broar tillverkade av fiberkomposit (FRP). Projektet har jobbat kring ett case, Neptunibron i Malmö, och fokuserat på hur bron ska dimensioneras med olika varianter av FRP och hybridmaterial, samt hur dessa förhåller sig till traditionella materialval i form av kostnad och prestanda. Projektet har även utforskat hur sensorer för realtidsövervakning kan användas för att tolka deformationer i dessa material genom laboratorieförsök och fälttest.

Resultat och förväntade effekter

Genom projektet har entreprenörerna, brokonstruktörerna och ägarna fått ökad kunskap om vad det innebär att konstruera med FRP. Komposittillverkarna å andra sidan har fått ökad förståelse för de krav och regler som gäller vid brokonstruktion och vid upphandling. När projektet startade fanns det inga FRP-broapplikationer i Malmö; i skrivande stund finns det 3 st, och inom ett år beräknas Neptunibron också finnas på plats. De resultat och lärdomar som genererats inom projektet har haft en direkt inverkan för satsningarna i Malmö.

Upplägg och genomförande

I projektet samverkade 14 aktörer från hela kedjan, dvs forskningsutövare, brokonstruktörer, komposittillverkare, leverantörer, entreprenörer och kunder. Trafikverket fungerade som referenspartner. Projektet var indelat i 6 arbetspaket innefattande konstruktion, tillverkning, tillståndsövervakning och upphandling. Genom flera nätverkande workshops har vi lagt grunden för den plattform som krävs för att i framtiden kunna bygga kostnadseffektiva och innovativa FRP-broar, och därigenom öppna upp för ett nytt marknadssegment för tillverkande företag i Sverige.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2015-05068

Statistik för sidan