Expander Marine

Diarienummer
Koordinator EXPANDER SYSTEM SWEDEN AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid april 2013 - februari 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en anpassad ledaxellösning för marin/ offshore miljö. Såväl nya konstruktionslösningar för enkel demontering somnya materialkoncept har utvecklats inom ramen för projektet. Certifiering enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535 av ovanstående är genomförd och godkänd. Beräkningsverktyg enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535 är också framtaget och godkänt.

Resultat och förväntade effekter

Det tekniska konceptet är färdigställt och uppfyller normerna DNV 2.22, DNV-OS-E101 och API 8C/ISO 13535. Ett beräkningsverktyg tagits fram för att validera spänningar vid givna yttre belastningar. även beräkningsverktyget uppfyller ovan nämnda normer. Marknadsbearbetningen är uppstartad både i Norden och i USA och en serie axlar för "Expander Marin" gjord för demontering har levererats till ett antal pilotkunder för validering. Nya marknadssegment och kunder har tillkommit. Projektet påvisar att behovet är stort och att produkterna har en plats inom marin/offshore.

Upplägg och genomförande

Projektet delades in i sju faser där inledningen innefattade kartläggning och behovsanalys. Därefter genomfördes en utvecklings- och konstruktionsfas med inriktning på att få fram en lösning godkänd enligt normernaför offshore/marin tillämpning. Utformning, materialanvändning och hållfasthet klassades enligt DNV 2:22/ OS E-101, API 8C/ISO 13535. Projektet har genomförts i samarbete med pilotkunder inom marin/offshore och leverantörer. Avslutningsvis har provserier levererats för utvärdering hos pilotkunderna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.