EVS (Exit Värde Studie)

Diarienummer 2015-04000
Koordinator Encubator AB - Encubator AB, Göteborg
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid augusti 2015 - juli 2017
Status Avslutat

Syfte och mål

Projekt EVS (Exit Värde Studie) syftat till att skapa kunskap om sambandet mellan startups exits och samhällsnytta. Studien har genomfört första året med lovande resultat och avses fortsätta i ytterligare ett år för att resultera i publicerbar forskning samt rekommendationer för policys.

Resultat och förväntade effekter

Projekt EVS (Exit Värde Studie) ska resultera i publicerbar forskning samt rekommendationer för policys, i syfte att myndigheter och beslutsfattare ska förstå samband och dynamik kring exits i startups samt implementera rätt beslut kring hur exit frågor ska hanteras.

Upplägg och genomförande

Projekt EVS (Exit Värde Studie) har framgångsrikt genomfört första året av studien med lovande resultat. Under andra året av studien kommer arbetet intensifieras att utifrån resultaten hittills skapa forskningsrapporter samt rekommendationer till policys.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.