Eurostarsprojekt XamFlow 9126 CMIV

Diarienummer 2014-05329
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Kungliga Tekniska Högskolan/Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 543 354 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Att utveckla ett system som kan hantera ett fullständigt arbetsflöde för mikro-CT-undersökningar, från mätning till en interaktiv rapport med bildanalysresultat och avancerad avbildning. KTH:s bidrag till projektet var att utveckla metoder för analys av benstruktur och integrera dem i systemet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: - Existerande kod för analys av trabekulär benstruktur i binära och gråskalebilder har anpassats och integrerats i Xamflow-systemet. - Nya metoder för analys av trabekulärt och kortikalt ben har utvecklats - 2 tidskriftsartiklar och 6 konferensbidrag om systemet och metoderna har producerats Förväntade effekter: - Xamflow är nu redo att användas i kliniska studier av osteoporos

Upplägg och genomförande

Xamflow är ett komplext system som integrerar flera olika moduler. I början av projektet skapades därför en standardiserad implementeringsprocess för att göra integrationen så flexibel och smidig som möjligt. Två moduler utvecklades: för binära och gråskalebilder, där den första bygger på segmentering av det trabekulära benet. Analysmodulerna kodades i Python med hjälp av standardiserade bildbehandlingsbibliotek från Python (scipy och numpy) och SimpleITK.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.