Eurostarsprojekt XamFlow 9126 CMIV

Diarienummer 2014-05329
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Kungliga Tekniska Högskolan/Skolan för teknik och hälsa
Bidrag från Vinnova 1 543 354 kronor
Projektets löptid januari 2015 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Eurostars 2 medfinansiering
Ansökningsomgång Eurostars medfinansiering 2014-2015

Syfte och mål

Att utveckla ett system som kan hantera ett fullständigt arbetsflöde för mikro-CT-undersökningar, från mätning till en interaktiv rapport med bildanalysresultat och avancerad avbildning. KTH:s bidrag till projektet var att utveckla metoder för analys av benstruktur och integrera dem i systemet.

Resultat och förväntade effekter

Resultat: - Existerande kod för analys av trabekulär benstruktur i binära och gråskalebilder har anpassats och integrerats i Xamflow-systemet. - Nya metoder för analys av trabekulärt och kortikalt ben har utvecklats - 2 tidskriftsartiklar och 6 konferensbidrag om systemet och metoderna har producerats Förväntade effekter: - Xamflow är nu redo att användas i kliniska studier av osteoporos

Upplägg och genomförande

Xamflow är ett komplext system som integrerar flera olika moduler. I början av projektet skapades därför en standardiserad implementeringsprocess för att göra integrationen så flexibel och smidig som möjligt. Två moduler utvecklades: för binära och gråskalebilder, där den första bygger på segmentering av det trabekulära benet. Analysmodulerna kodades i Python med hjälp av standardiserade bildbehandlingsbibliotek från Python (scipy och numpy) och SimpleITK.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.